Demissionaire begroting met verschuiving van subsidies

22-09-2023

De begroting voor 2024 van het demissionaire kabinet bevat nauwelijks nieuw beleid. Wel is sprake van een nieuwe ‘brugfunctionaris’ en is een aantal wijzigingen in subsidies te zien.

Het kabinet kiest er in 2024 voor om de subsidie voor schoolmaaltijden voort te zetten, helaas ten koste van de subsidie voor de heterogene brugklassen.

Praktijkonderwijs

In de begroting is ruimte gevonden om voor het praktijkonderwijs te investeren in de intensivering van preventieve netwerken en een reisproduct. Concreet betekent dit dat er bekostiging beschikbaar komt voor de netwerkcoördinatoren, die binnen een arbeidsmarktregio contacten leggen en onderhouden tussen scholen en partners als gemeenten, werkgevers en het UWV. Zij ondersteunen de pro-scholen bij het gedurende twee jaar volgen van leerlingen nadat ze zijn uitgestroomd, Ook ondersteunen zij de leerlingen bij het vinden van een passende baan. Met de investering in het reisproduct krijgen pro-leerlingen – net als mbo-leerlingen – een gratis ov-kaart om naar hun stageadres te kunnen reizen.

Lees hier het gehele artikel op de site van de VO-raad.