Diploma toevoegen aan DUO

28-06-2023

Afgelopen week kregen alle praktijkscholen bericht van Duo over het opnemen van diploma’s in Mijn Diploma’s.

Het aanleveren van de diplomagegevens is alleen mogelijk middels een (ROD)koppeling van een LAS systeem. Diploma’s kunnen met terugwerkende kracht worden ingevoerd vanaf juni 2023. Dus een diploma dat in juni 2023 is behaald, kan ook later ingevoerd worden. Een diploma dat voor juni 2023 is behaald kan niet worden ingevoerd.

Hieronder de drie systemen die het meest gebruikt worden:

Magister

In Magister kan het diploma toegevoegd worden op de leerlingpagina, onder het kopje aanmelding. Hierbij kan aangevinkt worden dat de betreffende leerling het diploma behaalt heeft en Magister maakt dan een datum en een examenresultaatvolgnummer aan. Wanneer dan op aanpassen wordt gedrukt, zal Magister uitwisselen met DUO middels de ROD en staat het diploma voor (ex) leerlingen in de ‘mijn diploma’ omgeving op de DUO site. Zie foto voor een voorbeeld van hoe dit er in magister uitziet. Er is ook een mogelijkheid om via ‘leerlingen’ – ‘collectieve leerlingacties’ – ‘collectief pro diploma aanleveren’ het diploma aan te leveren. Deze opties werkt nog niet helemaal goed, dus we adviseren voor nu nog de eerst genoemde optie.

Presentis

Ook in Presentis is de uitwisseling middels een ROD mogelijk. In de bijlage is een PDF bijgevoegd waarin het stappenplan staat. Deze hand-out kunnen de scholen gebruiken.

Profijt

Op dit moment wordt er bij Profijt hard gewerkt aan de ROD koppeling met DUO. Deze is op dit moment nog niet klaar. De verwachting is dat deze koppeling uiterlijk in het laatste kwartaal van 2023 gereed is. Scholen worden door Profijt zelf op de hoogte gehouden.

De scholen die met Profijt werken kunnen later dit jaar via Profijt de gegevens invoeren van de leerlingen die nu hun diploma halen.

Bij vragen over dit thema raden we iedereen aan contact op te nemen met hun eigen LAS systeem.