Discussieavond Passend Onderwijs in De Balie  Amsterdam

31-05-2024

Een heel simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp – Passend onderwijs in 1 minuut! Klik hier 
Met dit lied gaf LBVSO de aftrap voor de discussieavond die afgelopen maandag 27 mei in de Balie in Amsterdam werd gehouden.

Onder de gastsprekers waren aanwezig:
  • Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.
  • Paul van Meenen, Eerste Kamerlid namens D66
  • Sharon Stellaard, bestuurswetenschapper en auteur van het proefschrift ‘Boemerangbeleid’
  • Carolien Rieffe, hoogleraar ontwikkelingspsychologie
  • Rogier Oet, Inspectie van het Onderwijs
  • Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs in Amsterdam

Er was veel kritiek op hoe passend onderwijs op dit moment vormgegeven wordt: leermiddelen die niet toegankelijk zijn, het leerlingenvervoer dat nog steeds niet geregeld is, maar ook de druk op, en de wachtlijsten in het GO werden benoemd, waarbij Paul van Meenen een pleidooi hield om het rugzakje weer in te voeren.

Ondersteuningsbehoefte

Sharon Stellaard uitte haar zorgen over het ontbreken van een doorbraak in passend onderwijs, en vroeg zich af of de overheid wellicht zelf een ondersteuningsbehoefte heeft.  Haar uitspraak “als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg” werd door andere sprekers meerdere keren herhaald.

Aansluitend volgde een debat met de Tweede Kamerleden Daan de Kort (VVD), Lisa Westerveld (GL/PvdA), Don Ceder (ChristenUnie), Claudia van Zanten (BBB) en Ilana Rooderkerk (D66). Iedereen was het erover eens dat we toe moeten werken naar inclusief onderwijs, over de route daarnaartoe verschillen de kamerleden van mening.

Klik hier om de avond in z’n geheel terug te kijken

Download hier Artikel 24 van het VN-Verdrag Handicap