Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro-verlaters schooljaar ’19/’20

17-05-2022

Het CBS publiceerde onlangs de tabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) uit schooljaar 2019/’20.

Maatwerktabellen over verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) uit schooljaar 2019/’20.

Bepaald is hoeveel van hen doorstroomden naar ander onderwijs en hoeveel van hen uitstroomden uit het onderwijs.

Van de doorstromers is bepaald waarnaar ze zijn doorgestroomd en van de uitstromers is de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 bepaald. Voor vso zijn de cijfers ook uitgesplitst naar uitstroomprofiel.

Download hier de tabel