Een nieuwe coalitie

16-05-2024

Daar is-ie dan toch, de nieuwe coalitie, met een hoofdlijnenakkoord dat we op 16 mei hebben kunnen lezen.

Hierbij de links naar het akkoord, de financiële paragraaf en de verslagen van de informateurs. Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in de reactie van de VO-raad. Onderwijs is niet een van de belangrijkste speerpunten van deze coalitie, zoveel is duidelijk. 

Belang praktisch onderwijs

Naast de meer algemene reactie van de VO-raad, zien we toch nog wat andere puntjes, die zeker voor het PrO niet slecht zijn. Ik wil hier het laten varen van de bezuiniging van 500 miljoen op de Jeugdzorg noemen. Dat was een behoorlijke opgave die ook onze leerlingen had kunnen raken. Verder wordt er, zij het heel kort, aandacht besteed aan het belang van praktisch onderwijs:

In het basisonderwijs is er met het oog op de vervolgopleidingen aandacht voor zowel het praktisch onderwijs, onder meer het mbo, als het theoretisch onderwijs. In het mbo wordt meer aandacht gegeven aan de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei maatregelen die (de gezinnen) van onze leerlingen in meerdere of mindere mate raken. In negatieve zin is dat natuurlijk het schrappen van het ophogen van het minimumloon, maar in positieve zin zijn dat toch wel maatregelen die de koopkracht van minima trachten te bevorderen, zoals het afschaffen van het eigen risico, het verhogen van de huurderstoeslag etc. Ook de plannen voor meer ruimte voor (sociale) woningbouw zijn in hun intentie positief voor onze jongeren, die toch in dit segment hun woning moeten vinden als ze uit huis gaan.

Kortom, met al deze plussen en minnen zullen we moeten afwachten hoe dit uitpakt voor onze leerlingen, ouders, leraren en scholen. 

Personele invulling

Op het moment van schrijven van dit blog (donderdagavond 16 mei) is nog niet bekend wie onze nieuwe premier wordt, of wie de andere bewindslieden zijn. Gezien de beknopte versie van het regeerakkoord (of programakkoord) is de personele invulling van alle ministersposten enorm belangrijk. Dat geldt zeker voor Onderwijs. Omdat het zo’n dunne paragraaf is, is er veel persoonlijke inkleuring van een bewindspersoon mogelijk. Wij zouden het praktijkonderwijs niet zijn, als we dit niet ook als een kans zouden beschouwen.

We zien de komende periode, uitgaande van onze eigen kracht als sector, met vertrouwen tegemoet!

Namens het bestuur van de Sectorraad Praktijkonderwijs

Nicole Teeuwen, voorzitter