Eerste onderzoek naar effecten aangescherpt smartphonebeleid op leerlingen: minder afleiding, meer sociaal gedrag 

23-05-2024

Een smartphonevrije school zorgt voor meer real-life interactie tussen leerlingen en minder afleiding in de les. Tegelijkertijd zijn er ook aandachtspunten, bijvoorbeeld het feit dat sommige leerlingen de afleiding dan net zo makkelijk op hun laptop lijken te vinden, en dat extra begeleiding nodig kan zijn voor sociaal minder vaardige leerlingen bij het aangaan van real-life interacties met klasgenoten. Dit zijn enkele voorzichtige conclusies uit het – eerste Nederlandse – onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de effecten van een smartphonevrije school op leerlingen. 

Voor het onderzoek werden ongeveer 1000 leerlingen – alsook een aantal leraren en ouders – van twee scholen bevraagd, zowel voorafgaand aan de invoering van het nieuwe mobieltjesbeleid (op basis van de daarover gemaakte landelijke afspraken) als daarna. Beide scholen hanteren het ‘thuis of in de kluis beleid’.

Meer gaan praten

21% van de bevraagde leerlingen geeft aan na invoering van de nieuwe smartphoneregels minder afgeleid te zijn in de les. Veel leerlingen geven daarnaast aan te geloven dat het smartphoneverbod in de school positieve effecten kan hebben op hun sociale en lichamelijke gezondheid, doordat er meer sprake is van real-life sociale interacties en ze meer bewegen. Meer dan de helft van de leerlingen zegt na de invoering van een ‘thuis of in de kluis’-telefoonbeleid meer te zijn gaan praten met vrienden en klasgenoten. 40% geeft aan dat de pauzes gezelliger zijn geworden. Ook zien leerlingen minder (online) pestgedrag.

Lees het gehele artikel op vo-raad.nl