Extra bijeenkomst Van school naar duurzaam werk in Leiden

21-12-2023

Vanwege de grote belangstelling is er een extra bijeenkomst ter voorbereiding op het regionaal programma 2025-2029. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 februari vanaf 13.00 tot 16.00 uur in Leiden. Aanmelden kan via de oorspronkelijke aanmeldlink: link. Ook kun je je nog steeds aanmelden voor de bijeenkomst in Apeldoorn op donderdag 1 februari vanaf 10.00 tot 13.00 uur.

In het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk is het regionale programma een essentieel onderdeel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te zorgen voor een soepele overgang van school naar duurzaam werk.

Bijeenkomsten over regionaal programma

Een goede samenwerking tussen scholen (vso, pro, mbo), gemeenten, doorstroompunt-functie, SBB, OCW en SZW is namelijk essentieel voor een effectieve aanpak. Daarom organiseren we 5 bijeenkomsten waarin deze partijen met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomsten zullen 2,5 uur duren en bestaan uit een plenaire toelichting op de hoofdlijnen van de regeling over het regionaal programma en een interactief deel waarin je met collega’s van verschillende partijen aan de hand van vraagstukken in gesprek gaat.

De exacte locatie, andere praktische informatie en de definitieve agenda worden uiterlijk een week van tevoren gedeeld met de mensen die zich hebben aangemeld. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 januari 2024.