Extra informatie centrale aanmeldweek

21-12-2023

Er zijn vragen aan OCW gesteld over de aanstaande centrale aanmeldweek (van 25 tot en met 31 maart 2024) en de gevolgen daarvan voor het praktijkonderwijs. Na overleg met de Sectorraad samenwerkingsverbanden en de Sectorraad Praktijkonderwijs stelt OCW voor om daar komend jaar als volgt mee om te gaan.

De aanvraagprocedure voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor pro-leerlingen mag (ruim) eerder starten dan 25 maart 2024. Deze procedure kost namelijk meer tijd dan de overige aanmeldingen in het voortgezet onderwijs, omdat via het samenwerkingsverband passend onderwijs wordt bepaald of een kind toelaatbaar is tot het pro. De door Minister Paul in deze Kamerbrief (Voortgezet Onderwijs | Tweede Kamer der Staten-Generaal) geschetste ruimte voor scholen om in 2024 ouders de mogelijkheid te bieden hun kind al vóór 25 maart aan te melden bij het vo biedt voor het praktijkonderwijs waarschijnlijk onvoldoende soelaas. 

Toetsing op toelaatbaarheid

In 2024 mag daarom al ruim voor de centrale aanmeldweek gestart worden met het verzamelen van de benodigde gegevens voor de toetsing op toelaatbaarheid in het praktijkonderwijs. De toetsing op toelaatbaarheid (voor-aanmelding) kan daardoor ook al voor de centrale aanmeldweek plaatsvinden. Vervolgens kan, na de toetsing op toelaatbaarheid, in de centrale aanmeldweek de leerling definitief worden aangemeld bij de school naar keuze. 

Alle leerlingen die een doorstroomtoets maken, dus ook leerlingen die naar het pro gaan, kunnen zich pas definitief aanmelden bij een middelbare school nadat de toetsuitslag ontvangen is en de school een definitief (eventueel bijgesteld) schooladvies heeft afgegeven. Het kan dus voorkomen dat er voor leerlingen bij het pro een TLV is aangevraagd en afgegeven, die zich uiteindelijk in de centrale aanmeldweek toch niet definitief bij het pro aanmelden.