Geef je steun aan belangrijke wijzigingen in de Wet inburgering 2021!

23-05-2024

In de Wet inburgering 2021 (Wi2021) zijn diverse knelpunten geconstateerd door uitvoeringspartijen. Om deze aan te pakken, worden er belangrijke wijzigingen in het Besluit inburgering 2021 (Bi2021) ter internetconsultatie aangeboden. Een van de voorgestelde wijzigingen betreft de verruiming van het meetellen van taaluren voor groepen jongeren vanuit praktijkonderwijs en vso met route arbeid.

Waarom is uw steun belangrijk?

De wijziging stelt voor om bepaalde opleidingsuren voor jongeren in de Zelfredzaamheidsroute mee te tellen voor de taalureneis. Veel jongeren hebben al een opleiding gedaan of zijn nog bezig met een opleiding wanneer ze – meestal op hun 18de – inburgeringsplichtig worden. Dit kan een opleiding zijn in het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Tot nu toe tellen de uren Nederlands en Kennis van de Nederlandse maatschappij niet mee voor de taalureneis van 800 uur taalles. In de afgelopen twee jaar zijn de diverse partijen met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen voor deze onwenselijke situatie.

Onderwijsorganisaties en -instellingen pleiten voor deze verandering, omdat het huidige beleid jongeren soms dwingt te stoppen met werk of andere dagbestedingen om aan de taalureneis te voldoen. Door de opleidingsuren mee te tellen, kunnen we deze jongeren beter ondersteunen in hun integratieproces en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Doe mee en laat uw stem horen!

U kunt tot en met 31 mei 2024 reageren op deze internetconsultatie. Uw mening is cruciaal om deze belangrijke wijzigingen door te voeren en de inburgeringsroute voor jongeren te verbeteren.

Samen kunnen we een verschil maken! Steun de voorgestelde wijzigingen en help jongeren aan een betere toekomst.

Laat hier je mening horen.