Gelijke Kansen Alliantie

04-07-2023

Binnen het driejarig programma School en Omgeving gaan lokale coalities samen met de Gelijke Kansen Alliantie kennis opbouwen, delen en onderzoek doen om te komen tot een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag voor alle leerlingen in Nederland voor wie dit van belang is. 

Uitkomst van het driejarig programma zijn een aantal werkzame varianten van een rijke schooldag.

Over School en Omgeving

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich thuis, op school en in hun buurt. Het grootste deel van de ontwikkeling vindt buiten school(tijd) plaats. Bijvoorbeeld tijdens het voorlezen door gezinsleden, samen het huiswerk maken, de voetbaltraining of het bijbaantje. Kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontdekken en ontwikkelen in een omgeving die ze daarvoor de kans geeft.

Op veel plaatsen in Nederland werken scholen en lokale partijen al nauw samen aan een buitenschools aanbod op en rondom school. Dit zijn activiteiten waarmee kinderen en jongeren er achter komen waar ze allemaal goed in zijn, leren op zichzelf te bouwen en de wereld te ontdekken. Op deze initiatieven willen ze aansluiten én ervan leren. Daarom start in schooljaar 2022-2023 het driejarig programma School en Omgeving.

In het eerste jaar is er ruimte voor 130 coalities. Deze vallen uiteen in drie groepen:

  • Voorlopers: Dit zijn coalities met een stevig bestaand programma die door de deelname aan het programma hun bestaande activiteiten kunnen intensiveren en/of uitbreiden. Voorlopers doen actief mee aan kennisopbouw en -deling, en werken mee aan een structurele opzet van de rijke schooldag.
  • Doorgroeiers: Zij zijn goed op weg een programma neer te zetten, maar kunnen zich nog niet als voorloper classificeren.
  • Starters: Gebieden met de ambitie om een rijke schooldag met een lokale coalitie te realiseren.

Er zijn ondertussen 45 voorlopers geselecteerd. Vanaf 22 augustus kunnen de voorlopers, doorgroeiers en starters subsidie aanvragen.

De subsidieregeling School en Omgeving is terug te lezen op de website van de Staatscourant.

Lees meer over onderwijskansen en buitenschools leren op de website van Onderwijskennis.