Geslaagde scholingsbijeenkomst voor Onderwijsinspectie

04-04-2023

Dertig medewerkers van de onderwijsinspectie hebben vrijdag 31 maart deelgenomen aan de scholingsbijeenkomst over het praktijkonderwijs. De scholing vond plaats op Het Segment in Gouda.

Arian Koops (directeur-bestuurder van Het Segment) en Chris Zaal (sectorraad Praktijkonderwijs) gaven een uitgebreide presentatie over het praktijkonderwijs waarin niet alleen werd ingegaan op de kenmerken van het praktijkonderwijs, maar ook op de ontwikkelingen binnen het praktijkonderwijs en (mogelijke) knelpunten; zoals de invoering van de doorstroomtoets, de aansluiting van het praktijkonderwijs op het mbo en de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen rond de basisvaardigheden.

Rondgeleid door leerlingen

Na de presentatie werden de deelnemers in kleine groepjes rondgeleid door leerlingen. Dit gaf iedereen de gelegenheid om vragen te stellen aan leerlingen die trots vertelden wat zij allemaal doen en leren op school. Praktijkonderwijs heeft als motto ‘Leren door doen’ en dat was goed zichtbaar op de school.

Op ‘Het Segment’ is duidelijk zichtbaar dat het praktijkonderwijs een onderwijssoort is met enorme ontwikkelingskansen voor leerlingen. Van betegelen, fietsen repareren en lassen tot het bedienen van kassa’s, en (haar)verzorging: leerlingen kunnen het leren op het praktijkonderwijs.

Presentis

Na de rondleiding volgde nog een korte presentatie over Presentis, het leerlingvolgsysteem van de school en was er gelegenheid om vragen te stellen. De scholingsbijeenkomst werd afgesloten met een lunch die, vanzelfsprekend, was klaargemaakt door leerlingen.

Uit de reacties van de deelnemers aan de scholing merkten we dat de bijeenkomst zeer geslaagd was en voor herhaling vatbaar. Daarom is het voornemen om de scholing jaarlijks te organiseren waarbij telkens een andere school voor praktijkonderwijs bezocht gaat worden.