Gossip Girl-accounts op TikTok: adviezen voor scholen

28-09-2023

Scholen zijn mikpunt van roddelaccounts op TikTok, op grote schaal zo lijkt het. Via anonieme accounts, die veelal de naam Gossip Girl bevatten, worden leerlingen opgeroepen roddels te melden over medeleerlingen en leraren die al dan niet bij naam of initialen worden genoemd.

De namen van de roddelaars staan er niet bij, omdat de beheerder de roddels een-op-een anoniem doorzet. Wat kunnen scholen doen? In dit artikel bieden Kennisnet en de VO-raad meer context, adviezen en een stappenplan om roddelaccounts tegen te gaan.

Wat is Gossip Girl? 

Scholen hebben vaker te maken met digitale incidenten. Momenteel hebben meerdere scholen te maken met zogenaamde Gossip Girl-accounts. Roddels maar ook compromitterende beelden van leerlingen (of docenten) worden online verspreid. Dit kan enorme impact hebben. Het kan gevoelens van onveiligheid oproepen, het leerproces belemmeren, sociale problemen geven of psychisch lijden tot gevolg hebben. 

Aan het publiceren en reageren kunnen allerlei motieven ten grondslag liggen. VariĆ«rend van pesten en wraak nemen tot gewoon lol trappen. Soms zijn er helemaal geen aanwijsbare motieven voor het verzenden of doorzenden; het kan ook onnadenkend of reflexmatig gebeuren. De gevolgen zijn er niet minder om.

Een roddel op internet is akelig, pijnlijk en kwetsend. De Gossip Girl-roddelaccounts op TikTok en de razendsnelle verspreiding ervan kunnen als een overweldigende vloedgolf worden ervaren. Des te belangrijker dat:

  • privacy-inbreuken en onrechtmatige uitingen zo snel mogelijk offline gaan; 
  • ook roddels en onwaarheden via TikTok en andere platforms van sociale media verdwijnen;  
  • dergelijke content niet opnieuw online komt; 
  • daders zich niet kunnen verschuilen achter valse namen of anonimiteit; 
  • er blijvende aandacht is voor preventie; voer het gesprek met leerlingen over (digitale) omgangsnormen, die gevolgen die het meedoen aan dit soort accounts kan hebben en hoe sociale media veiliger kunnen.

Lees verder op site VO-raad