Handleiding Doorsturen monitoringsgegevens sociale veiligheid aan de inspectie

16-05-2024

Scholen zijn verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren onder een representatief deel van hun leerlingen.

Via het leerlingtevredenheids- onderzoek monitort u de sociale veiligheid binnen uw school en voldoet u aan de eisen die de wet hieraan stelt. De inspectie ziet toe op de naleving van deze wettelijke verplichtingen. Via het ManagementVenster kunnen scholen hun monitoringsgegevens naar de inspectie sturen.

In bijgevoegd document staat alles wat u moet weten over deze functionaliteit.