Handreiking OPP

21-09-2023

Doel van deze handreiking die het Steunpunt Passend Onderwijs uit gebracht heeft, is om houvast te bieden voor een zo beknopt mogelijk OPP.

Zo’n OPP voldoet aan de wettelijke vereisten echter vergt geen overbodige administratie en is functioneel voor de aanpak op school (en thuis). Daarbij is het richtinggevend en helpt het in de samenwerking binnen schoolteams, professionals, ouders en leerlingen.

Kortom een OPP zoals bedoeld: een middel wat mede mogelijk maakt dat de juiste ondersteuning voor de leerling wordt ingezet.

Nieuw in deze handreiking is de wettelijke plicht om leerlingen te horen over hun OPP (hoorrecht). Het hoe en waarom hiervan is ook opgenomen in deze handreiking.

Bekijk de handreiking ‘Ontwikkelingsperspectief

Bekijk de verdiepende FAQ’s