Handreiking schooladvisering geactualiseerd

17-11-2023

Voor scholen is een vernieuwde handreiking ‘Schooladvisering’ beschikbaar. Hierin is onder meer het nieuwe tijdpad van voorlopig schooladvies naar aanmelding bij een vo-school opgenomen.