Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

14-09-2023

Deze agenda is ook door de Eerste Kamer aangenomen en heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst.

Hervormingsagenda Jeugd 2023 – 2028