Hoe vergaat het pro-leerlingen die naar het mbo gaan?

10-02-2023

Steeds meer leerlingen behalen een entreediploma op het praktijkonderwijs en stromen vervolgens door naar een mbo2-opleiding binnen het mbo.

En van alle praktijkonderwijs leerlingen die doorstromen naar het mbo, behaalt 70 tot 87 procent een diploma. (Afhankelijk van het onderzoek).

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek Hoe vergaat het leerlingen die na het praktijkonderwijs naar het mbo gaan. Dit naar aanleiding van een vraag die onlangs aan het Kenniscentrum Praktijkonderwijs werd gesteld.

Het is een vraag die al jaren voer voor discussie is. En, waar de afgelopen jaren ook al diverse onderzoeken naar gedaan zijn. Onderzoeksbevindingen die echter lang niet altijd bekend zijn binnen en buiten het praktijkonderwijs. In het bijgevoegde rapport bespreken we daarom kort de belangrijkste bevindingen uit deze onderzoeken. We sluiten af met de vraag of nader onderzoek nog nodig is.

Download hier Hoe vergaat het pro-leerlingen in het mbo