Houd urgentie hoog op onderwijshuisvesting

07-09-2023

De VNG, VO-raad en PO-Raad dringen er bij minister Mariƫlle Paul van OCW op aan om de urgentie hoog te houden op het thema onderwijshuisvesting.

Dit schrijven ze in een brief aan de minister van OCW en naar de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge.

 LEES DE BRIEF AAN DE MINISTERS

Tijdens de demissionaire status van dit kabinet kan doorgezet worden op de ingezette koers: meer transparantie geven in eisen en regelgeving, het voorbereiden van een wetswijziging conform wat de sectorraden en de VNG voorstelden en het opzetten van een programmatische aanpak.

Het is aan een volgend kabinet om voor dit laatste en een versnelde, integrale aanpak van de voorraad slechte schoolgebouwen voldoende bekostiging beschikbaar te stellen. Hiertoe roepen de sectorraden en de VNG allen op in de eigen verkiezingsinbreng.