Inclusie in het pro

12-04-2024

Als Sectorraad Praktijkonderwijs zijn we al geruime tijd betrokken bij de ontwikkelingen richting ‘inclusief onderwijs’ en de evaluatie ‘passend onderwijs’.

Ons primaire standpunt is dat praktijkonderwijs als onderwijssoort al in grote mate inclusief is en werkt. Alle scholen hebben een enorm netwerk in de wijk en maatschappij. We werken allemaal op verschillende manieren samen met andere onderwijssoorten, zoals het cluster 3, cluster 4, vmbo en het mbo. In veel gevallen zijn dit zelfs verregaande samenwerkingen.

Onze werkwijze met de leerlingen is ook volgens de gedachtegang van inclusie. We maken individuele ontwikkelplannen voor iedere leerling, kijken vooral wat een leerling al wel kan en sluiten met ons onderwijsprogramma hierop aan. We bieden op alle vlakken veel ondersteuning binnen de scholen of schakelen externe hulp in.

Daarnaast zijn we kritisch op volledige inclusie. We denken dat er altijd een kleine groep leerlingen zal zijn die zo’n grote ondersteuningsbehoefte heeft of waarbij de veiligheid zodanig in het geding is voor de leerling zelf, medeleerlingen of schoolorganisatie, dat dit niet inclusief georganiseerd kan worden.

Om inclusief onderwijs te realiseren, zijn ook verregaande aanpassingen nodig. Gebouwen zullen aangepast moeten worden en personeel zal meer expertise moeten krijgen om aan alle ondersteuningsbehoeften te kunnen voldoen. In tijden van een lerarentekort is dit een extra uitdaging.