Inclusiepact Regio Zwolle werkt aan een betere overgang van onderwijs naar werk

31-05-2024

Hoewel de jeugdwerkloosheid historisch laag is, is het voor jongeren uit het voortgezet speciaal (vso) en praktijkonderwijs (pro) nog steeds lastig om werk te vinden en houden. 

Uit de monitor Jeugdwerkloosheid (2022) blijkt dat 35 procent van de vso-leerlingen die aan het werk zouden kunnen, direct zonder werk en uitkering thuis komt te zitten. Voor het pro is dat 23 procent. Schoolverlaters die wel uitstromen, lopen het risico om alsnog in de eerste jaren uit te vallen.

Onbeperkt meedoen

Daarom werkt de arbeidsmarktregio Zwolle met het inclusiepact ‘Onbeperkt meedoen in Zwolle: in beeld & in goede banen’ aan het verbeteren van de overgang van onderwijs naar passend en duurzaam werk voor jongeren uit het voortgezet speciaal en praktijkonderwijs. Dit doen ze onder andere door deze jongeren positief in beeld te brengen bij werkgevers in kansrijke sectoren, zoals Zorg & Welzijn, Techniek & Energietransitie en Vrijetijdseconomie. Aan het inclusiepact werken onder meer werkgevers en vso- en pro-scholen in de regio Zwolle mee. Hun doel is om meer jongeren in het vso en pro aan een betaalde baan te helpen, met begeleiding en aandacht voor doorontwikkeling. 

Kansrijke sectoren

Het inclusiepact wil dit doel bereiken door onder andere scholen te helpen met het verbeteren van de communicatie om de jongeren onder de aandacht te brengen van werkgevers, door middel van cursussen, campagnes en de inzet van sociale media. Ook gaan ze samen met de kansrijke sectoren en werkgeversservicepunten uitzoeken wat werkgevers nodig hebben om meer stage- en uitstroomplekken te kunnen realiseren. De opbrengsten van het inclusiepact willen ze vervolgens opschalen naar andere arbeidsmarktregio’s in het landelijke netwerk vso-pro. 

Wil je meer weten? Lees het hele verhaal op Platform31.