Infographic Hoe dien ik een klacht in op school?

27-06-2023

Wellicht handig om op de hoogte te zijn van hoe dit georganiseerd is vanuit een landelijk perspectief.

Interactieve infographic voor leerlingen en ouders over waar zij terecht kunnen met een klacht of een hulpvraag over het onderwijs. Zij kunnen met de school in gesprek gaan, een klacht indienen of in het uiterste geval naar de rechter stappen.

Leerlingen, ouders en onderwijspersoneel kunnen op de meeste scholen met een klacht naar een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie. Ze kunnen bijvoorbeeld ook naar de Kinderombudsman (als kinderrechten worden geschonden) of het College voor de Rechten van de Mens (onder andere bij discriminatie). Een leerling, ouder of medewerker kan een klacht ook doorgeven aan de onderwijsinspectie.

PDF document | 463 kB

Publicatie | 17-04-2023