Ingediende moties Tweede Kamer over passend onderwijs

13-04-2023

Tijdens het tweeminutendebat over passend onderwijs in de Tweede Kamer op dinsdag 11 april 2023 zijn er tien moties ingediend. Dit debat was een vervolg op het debat over passend onderwijs een week daarvoor.

Een aantal moties heeft betrekking op passend en inclusief onderwijs.

Een aantal moties heeft betrekking op passend en inclusief onderwijs. Zoals ook al bleek tijdens het debat op 5 april, lopen de meningen daarover uiteen. Zo diende de heer Beertema een motie in om eerst de basis van passend onderwijs op orde te krijgen en te stoppen met experimenteren in de richting van inclusiever onderwijs. De heer Van Meenen van D66 vraagt juist bij motie om inclusief onderwijs vast te leggen in wetgeving. Mevrouw Westerveld van GroenLinks vraagt in een motie om per actielijn van de werkagenda naar inclusief onderwijs de financiële consequenties in beeld te brengen en een fonds daarvoor te creëren.

Bekijk hier alle ingediende moties. Op dinsdag 19 april wordt over de moties gestemd.