Inspectie oordeelt vanaf 1 januari nog niet over Standaard Basisvaardigheden

12-01-2024

Vanaf 1 augustus 2023 is er een nieuwe Standaard Basisvaardigheden toegevoegd aan het Onderzoekskader VO.

Aanvankelijk zou voor de beoordeling van de standaard in schooljaar 2023-2024 een overgangsperiode gelden waarbij de inspectie tot 1 januari 2024 herstelopdrachten geeft gekoppeld aan een hersteltermijn, maar de afdeling/school geen oordeel krijgt op standaardniveau. Vanaf 1 januari 2024 zou de inspectie wel een oordeel geven op het niveau van de standaard en deze mee laten tellen in het oordeel op afdelingsniveau. De inspectie heeft echter – gezien de grote hoeveelheid herstelopdrachten – besloten om vanaf 1 januari nog niet over te gaan op het geven van een oordeel. 

De inspectie wil eerst meer zicht krijgen op de oorzaken van de herstelopdrachten. Ook wil de inspectie meer duidelijkheid geven aan het onderwijsveld over de standaard. Het blijkt dat er hierover veel vragen leven. In het voorjaar van 2024 besluit de inspectie over hoe en wanneer ze de standaard Basisvaardigheden (OP0) meenemen in de beoordeling.  

Over de standaard Basisvaardigheden 

De inspectie neemt de standaard Basisvaardigheden in alle onderzoeken mee. Hierbij kijkt de inspectie naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en burgerschap. Bij de standaard Basisvaardigheden gaat het om dat er op school bewuste keuzes gemaakt worden in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden. En vervolgens kijkt de inspectie of ze dat terugzien in de klas. Dat betekent onder andere dat het onderwijspersoneel zich goed kan verantwoorden over de doelen waaraan ze werken. Ook binnen de in de kwaliteitsgebieden BKA (Besturing, kwaliteitszorg en ambitie) en SKA (Sturen, kwaliteitszorg en ambitie) besteedt de inspectie volop aandacht aan de wijze waarop bestuurd en gestuurd wordt op basisvaardigheden.