Internet consultatie nieuwkomers in VO

13-04-2023

Nieuwkomers in het VO kunnen op dit moment niet direct worden toegelaten tot een school voor praktijkonderwijs.

De beoordeling of het praktijkonderwijs voor dergelijke leerlingen het meest passend is, kan door hun taalachterstand niet goed worden gemaakt. Soms is dit echter niet aan de orde, omdat leerlingen al wel goed Nederlands spreken. Voor dergelijke leerlingen wordt daarom een uitzondering gemaakt. 

Hier meer informatie en de mogelijkheid te reageren.