Inventarisatie stageplekken

07-02-2023

Regelmatig proberen wij als Sectorraad Praktijkonderwijs te inventariseren of er landelijk voldoende stageplekken zijn.

En of er ondersteuning nodig is van SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Daartoe is er afgelopen week een korte vragenlijst naar alle leden van de sectorraad verstuurd met het verzoek deze in te vullen!

De bevindingen zullen vervolgens met SBB worden besproken en via de regiocoördinatoren naar eenieder worden teruggekoppeld. Natuurlijk zullen we er tzt. ook in de Infoflits aandacht aan besteden.