Jaarverslag 2023

31-05-2024

De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 177 scholen voor praktijkonderwijs. De drie kernfuncties van de Sectorraad zijn: belangenbehartiging, het organiseren van verenigingsactiviteiten en fungeren als kenniscentrum voor het praktijkonderwijs.

De scholen zijn verdeeld in regio’s. In 2023 is er een nieuwe regio bij gekomen: de regio Caribisch Nederland. Deze regio bestaat uit de eilanden Saba, Bonaire en Sint Eustatius.

Ook nieuw is de adviesraad. De adviesraad bestaat uit een groep wijze mensen waar het bestuur op gezette tijden, buiten de hectiek van de actualiteit, mee kan sparren over onderwerpen die het praktijkonderwijs raken. De leden geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Verder vervullen zij een ambassadeursfunctie voor het praktijk- onderwijs.

Download hier het Jaarverslag 2023