Kabinet geeft dringend advies aan scholen: telefoon uit de klas

04-07-2023

Het ministerie van Onderwijs komt met een dringend advies voor scholen, waarin staat dat leerlingen geen mobieltje mee de klas in mogen nemen, behalve als daar een speciale reden voor is.

Er komt geen wettelijk verbod, maar een richtlijn. Dat betekent dat het al dan niet toestaan van mobieltjes in de klas binnen het praktijkonderwijs maatwerk is.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs vindt dat een telefoon alleen het lokaal in mag als daar een medische reden voor is of als die gebruikt moet worden voor de les.

Als Sectorraad betreuren wij het dat de richtlijn gepubliceerd werd nog voordat wij onze achterban hadden kunnen raadplegen om een reactie te formuleren.

Klik hier voor meer informatie.