Kamerbrief en werkagenda Inclusief Onderwijs

19-03-2023

Het kabinet wil dat steeds meer kinderen, met of zonder een beperking, dichtbij huis naar school kunnen door inclusief onderwijs te bevorderen.

Minister Wiersma van OCW en staatssecretaris Van Ooijen van VWS hebben hierover de Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief zet het kabinet uiteen hoe het de komende jaren wil toewerken naar inclusief onderwijs in 2035.

In de bief informeert OCW ons over het volgende:

  • De contouren van de werkagenda inclusief onderwijs 2035
  • Acties en maatregelen
  • Proces rondom draagvlak voor en de vervolgstappen rondom de werkagenda

<Lees meer>