Kamerbrieven LLO en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

24-11-2023

Deze week verscheen de nieuwsbrief MBO van het ministerie van OCW. Hierin informatie over ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over Leven Lang Ontwikkelen, het Regionaal Investeringsfonds (RIF), de Subsidieregeling praktijkleren en het Ontwikkelpad kinderopvang.

Leren en ontwikkelen in elke fase van je leven moet voor iedereen vanzelfsprekend worden. Dat schreven de ministeries van SZW, OCW en EZK onlangs in twee met elkaar samenhangende brieven aan de Tweede Kamer. Het is goed voor de arbeidsmarkt en draagt bij aan het terugdringen en voorkomen van arbeidstekorten. Goed opgeleide mensen zijn bovendien onmisbaar voor de uitdagingen op het gebied van onder meer technologische innovatie en de energie- en klimaattransitie.