Kansrijk doorstromen in het stelsel

14-12-2023
NRO-subsidie voor onderzoek overgang po-vo

NRO schrijft een subsidieronde uit voor onderzoek naar veelbelovende aanpakken en/of mechanismes om de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te verbeteren. Met dit onderzoek wil men meer kennis opbouwen over wat werkt, waardoor in het onderwijs de kansengelijkheid onder leerlingen verbetert. 

Versoepelen van de overgang

Het onderzoek wordt uitgevoerd via een langdurige samenwerking van wetenschap en praktijk. De doelgroep van het onderzoek zijn leerlingen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Alle schooltypen binnen het primair en voortgezet onderwijs kunnen aan dit onderzoek deelnemen. Zetten jullie je als school of samenwerkingsverband in voor het versoepelen van de overgang van po naar vo, en kansengelijkheid? Dan is dit dé kans om samen met wetenschap en praktijk kennis hierover te ontwikkelen. 

Informatiebijeenkomst

Op 18 december tussen 16 en 17 uur organiseert NRO een online informatiebijeenkomst voor mogelijke aanvragers. Klik hier voor meer informatie

Op 1 februari 2024 wordt een matchmakingsbijeenkomst georganiseerd om de samenwerking tussen wetenschap en praktijk te stimuleren en/of te faciliteren. Klik hiervoor meer informatie over de matchmakins-bijeenkomst

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling

Voor vragen kunt u mailen naar oab@nro.nl