Kenniscommunity – thema welbevinden

04-04-2024

Vanuit kenniscommunity wordt in oktober 2024 een congres georganiseerd rondom het thema welbevinden van leerlingen en schoolteams op scholen in het funderend onderwijs. In de aanloop naar dit congres is het al mogelijk om activiteiten rondom het thema welbevinden te organiseren.

Het algemene doel van deze ondersteuning is om scholen te helpen bij het aanpakken van het door de coronacrisis ontstane verminderde welbevinden van leerlingen. Hiervoor brengt het kernteam mensen bij elkaar om ervaringen en praktijkkennis rondom het thema welbevinden te delen, en deelt het kernteam (wetenschappelijke) kennis over welbevinden op school.

Extra ondersteuning

Hieronder een oproep van het kernteam dat zich bezighoudt met het organiseren van extra ondersteuning in 2024.

Wanneer je mogelijkheden ziet vanuit jouw organisatie om extra aandacht te vragen voor het welbevinden van leerlingen en schoolteams, laat dit dan weten aan het kernteam. Het liefst wordt aangehaakt bij bijeenkomsten die tot de zomer van 2024 al in de planning staan van diverse organisaties.

Aanbod activiteiten

Welke activiteit wordt aangeboden, is afhankelijk van de wensen van de specifieke doelgroep van de bijeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het delen van inspirerende voorbeelden van scholen over hun ervaringen met het werken aan het welbevinden van hun leerlingen of team;
  • Kennisdeling en uitwisseling over vaardigheden/professionalisering op docentniveau en schoolleider niveau;
  • Het delen van de laatste (wetenschappelijke) inzichten uit de literatuur en onderzoeken;
  • Een workshop over werken aan welbevinden via een schoolbrede aanpak;
  • Een workshop over een specifiek thema, zoals het versterken van veerkracht, de inzet van jongerenwerk, grip krijgen op de groepsdynamiek, de werking van het puberbrein, het bespreekbaar maken van mentale gezondheid et cetera; 
  • De inbreng van een expert voor bijvoorbeeld een discussie of als spreker;
  • Een interactieve stand tijdens een informatiemarkt
Hulp nodig

Als je het fijn vindt dat we even met je meedenken over de mogelijkheden, neem dan contact op met Esther Slinkman, 06-23673783 of via esther.slinkman@vo-raad.nl of met Maartje van den Essenburg, 030-2959301of via messenburg@trimbos.nl.