Kritisch op wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

11-05-2023

De VO-raad is kritisch op een belangrijk deel van het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid. Dit voorstel, dat momenteel open staat voor consultatie, dient volgens de VO-raad op een aantal belangrijke punten te worden aangepast. Het huidige voorstel miskent fundamentele afspraken over arbeidsvoorwaardenvorming die wettelijk aan sociale partners is toebedeeld en ontkent dat gestelde streefcijfers in het voortgezet onderwijs al worden behaald. De VO-raad zal onder andere via de internetconsultatie zijn kritiekpunten op dit wetsvoorstel kenbaar maken. Via deze consultatie kunt u ook uw mening geven.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel regelt dat onderwijsinstellingen in het PO, VO en MBO personeelsbeleid moeten gaan formuleren. Hierbij moet onder andere uitwerking worden gegeven aan de volgende onderwerpen:

  • Afstemming op externe ontwikkelingen die het bevoegd gezag raken (denk bijvoorbeeld aan het personeelstekort, daling of groei van het aantal leerlingen, kansen(on)gelijkheid tussen leerlingen).
  • Afstemming van personeelsbeleid op onderwijskundige visie, ambitie en doelen.
  • De duurzame inzetbaarheid van het personeel.
  • De professionele ontwikkeling van het personeel.

Lees verder