Kwaliteit schoolgebouwen

03-02-2023

Wat is de kwaliteit van onze schoolgebouwen? Een QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting.

In 2021 kwam het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting ‘Een vak apart, een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel’ uit.

Het IBO bevat een grondige analyse van de knelpunten waarmee het huidige stelsel voor de huisvesting van het funderend onderwijs kampt. Het IBO onderscheidt vijf centrale knelpunten:

  1. Het huidige stelsel stimuleert een total-cost-of-ownership-benadering onvoldoende;
  2. Er zijn geen eenduidige integrale eisen waar onderwijshuisvesting aan moet voldoen;
  3. De beleidscyclus is niet gesloten: rijksambities, monitoring en toezicht zijn onvoldoende ingeregeld;
  4. Er is gebrek aan goede koppeling tussen eisen, (bouw)kosten en beschikbare budgetten;
  5. Er is gebrek aan expertise met betrekking tot ontwikkeling, realisatie en beheer van
    onderwijshuisvesting bij schoolbesturen en gemeenten.

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de staat van schoolgebouwen op vier aspecten: duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en adaptiviteit van het gebouw. De scan die uitgevoerd is geeft hierop antwoord.

Lees meer