Laatste periode tot de zomervakantie

24-05-2024

Veel scholen maken zich alweer op de voor de laatste lange schoolperiode voor de zomervakantie. Voor veel leerlingen een spannende periode, voor veel docenten nog even keihard er tegenaan.

Op de achtergrond zien we nog altijd een demissionair kabinet dat ‘gewoon’ doorregeert. Afgelopen donderdag was er een hoorzitting over thuiszitters. Voor wie daar belangstelling voor heeft kan hier terugkijken. Op 29 mei is er een debat over inclusief en passend onderwijs. De kamerbrief hierover vindt u hier

Inburgering

Daarnaast is er nog ‘oude’ wetgeving waar wij ons als Sectorraad druk over hebben gemaakt, nl. de in 2021 ingegane wetswijziging rond Inburgering. Deze pakte behoorlijk nadelig uit voor onze leerlingen op verschillende gebieden. Na jaren van praten en onderhandelen met SZW waarbij we met verschillende partijen optrokken, zoals de VO-raad en de sectorraad GO, is het ons gelukt om de wet zo bij te laten stellen dat de nadelen voor onze leerlingen wegvallen. In deze Infoflits staat dan ook een oproep om de internetconsultatie in te vullen! 

Dag van het Praktijkonderwijs 10 juni

Tot slot: voor de Dag van het Praktijkonderwijs op 10 juni zijn er nog wat kaarten over. In deze Infoflits staat een laatste oproep om je aan te melden. Fijn als je komt, het belooft een prachtige inhoudelijke dag te worden, met een vooruitblik naar de toekomst van onze leerlingen!