LAKS-monitor: leerlingen praktijkonderwijs erg positief

22-06-2023

Elk jaar peilt het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) de tevredenheid van de scholier door middel van de LAKS-monitor.

Via ProZO! is de LAKS-monitor ook uitgezet en afgenomen in het praktijkonderwijs, met een overweldigend positieve beoordeling als resultaat! Van alle onderwijsrichtingen zijn de leerlingen in het praktijkonderwijs het meest positief (en het minst negatief) over de begeleiding die ze op school krijgen. Verder is het opvallend dat leerlingen in het praktijkonderwijs wat vaker positief zijn over leraren dan leerlingen in alle andere onderwijsrichtingen.

7,5 of hoger

Ook beoordeelt de helft van alle leerlingen in de brugklas en het praktijkonderwijs hun school met een 7.5 of hoger, terwijl in andere onderwijsrichtingen het grootste deel van de leerlingen een cijfer tussen de 5.5 en 7.5 geeft. Er is nog ruimte voor verbetering wanneer het aankomt op sfeer en veiligheid: in vergelijking met leerlingen in de brugklas en op het vwo zijn leerlingen in het praktijkonderwijs, vmbo-basis en vmbo-kader wat minder tevreden over de sfeer en veiligheid op school. Daarnaast geven leerlingen in het praktijkonderwijs aan ontevreden te zijn over de thema’s ‘lessen en toetsen’ en ‘leefbaarheid en sfeer’. Actie van de school op deze thema’s is dus gewenst, maar het praktijkonderwijs kan trots zijn op de grotendeels positieve beoordeling van hun leerlingen.  

Meer weten? Bekijk hier de uitkomsten uit dit rapport

Hier kunnen scholen en leerlingenraden hun resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde, of met de resultaten van andere scholen.  In de bijlage de LAKS-monitor.