LAKS-monitor

04-09-2023

Meld je aan om de LAKS-monitor 2023 in te vullen.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zet zich in voor de belangen van scholieren. Daarom heeft het LAKS de LAKS-monitor ontwikkeld: een grootschalig gratis tevredenheidsonderzoek vóór en dóór leerlingen van het voortgezet onderwijs. Naast het in kaart brengen van een landelijk beeld proberen we met de LAKS-monitor de leerlingenparticipatie te verhogen, dit doen we onder andere met de resultatenwebsite

Aanmelden op portal

De LAKS-monitor is sinds dit jaar namelijk ieder jaar af te nemen. Aanmelden voor de LAKS-monitor 2023 kan vanaf 1 oktober! Vanaf 1 december starten we met de afname en de monitor is in te vullen tot en met 30 april! Het aanmelden van uw school kan op de portal.

In dit onderzoek zijn, naast de LAKS vragen, de verplichte sociale veiligheidsvragen opgenomen die de input leveren voor Vensters, de inspectie en Scholen op de Kaart. Het onderzoek wordt gesteund door het ministerie van OC&W, dus is voor scholen gratis af te nemen. En de LAKS-monitor kan via verschillende aanbieders afgenomen worden.