LAKS publiceert inclusieve taalgids

13-04-2023

    Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een taalgids voor inclusief taalgebruik in het onderwijs gepubliceerd. Met de tips in de taalgids wil het LAKS bijdragen aan een inclusiever schoolklimaat waarin iedere leerling gelijk is. 

    De taalgids bestaat uit twee verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel van de taalgids gaat over taalgebruik in beleid. Zo worden er woorden als “hoog- en laag opgeleiden”, “op- en af stromen” en “achterstandsleerling” wel eens gebruikt in beleidsdocumenten. De term “hoog- en laag opgeleiden” roept bijvoorbeeld op dat de ene opleiding beter is dan de andere, terwijl opleidingen gelijkwaardig gewaardeerd moeten worden. Daarom is het wenselijk om onderwijsrichtingen bij naam te benoemen, zoals mbo, hbo en wo. Het tweede onderdeel gaat over taalgebruik in de klas, zoals gendersensitief taalgebruik en taalgebruik rondom de behandeling van het koloniale- en slavernijverleden van Nederland. 

    Het andere onderdeel gaat over taalgebruik in de klas. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er gendersensitief taalgebruik in de klas wordt gebruikt? Wordt er bijvoorbeeld wel eens naar voornaamwoorden gevraagd of wordt de klas opgedeeld in “jongens en meisjes”? Wordt het koloniale- en slavernijverleden van Nederland behandeld in de de klas? En welke woorden gebruiken docenten en leerlingen om daarover te praten? De klas moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Met dit onderdeel van de taalgids willen we daar aandacht voor vragen.

    Bekijk hier de LAKS-Taalgids.