Landelijke norm basisondersteuning

18-04-2024

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft, namens ex-minister Wiersma, de Algemene Onderwijsbond en Ouders & Onderwijs gevraagd om tot een voorstel voor een landelijke norm voor basisondersteuning te komen. Het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen en P2 ondersteunen hen daarbij.

Hierbij is uw hulp hard nodig! In de eerste week van juni organiseren wij van 16:00-18:00 een aantal werksessies (online en op locatie), speciaal voor leraren, leerlingen, begeleiders en ouders in het sbo, (v)so en pro. We gaan daarbij in gesprek over de ondersteuningsgebieden lees-/spellingproblemen en dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid en leergedrag. In de bijlage vindt u een uitnodiging met een toelichting en een aanmeldmogelijkheid.

Naast leerlingen, ouders, leraren en begeleiders gaan we ook in gesprek met schoolleiders, schoolbesturen, beleidsadviseurs, samenwerkingsverbanden en experts. Met een aantal van deze doelgroepen hebben al werksessies plaatsgevonden. Met succes!

De verwachting is dat met ieders input (dus ook die van u) er voor het einde van dit jaar een uitgewerkt conceptvoorstel ligt dat moet leiden tot een wet voor een landelijke norm basisondersteuning.

Meld je hier aan