Leerlingen met een licht verstandelijke beperking

28-11-2023

Soms zie je niet zo makkelijk wat de leer- en/of gedragsproblemen van een leerling veroorzaakt.
Denk je dan weleens aan een licht verstandelijke beperking (LVB)?

In dit onderstaande artikel legt het Landelijk Kenniscentrum LVB uit hoe je kinderen met een LVB (h)erkent
en hoe je inspeelt op hun behoeften.

Meer informatie