LEIDRAAD SUÏCIDEPREVENTIE

28-03-2023

Een leidraad voor suïcidepreventie bij jongeren in de zorg.

Deze leidraad is ontwikkeld om organisaties en professionals in het jeugdnetwerk te ondersteunen bij het omgaan met suïcidaliteit.

Voor wie?
De leidraad is bedoeld voor zorgorganisaties en zorgprofessionals die zich beroepsmatig bezighouden met de gezonde en veilige ontwikkeling van jongeren.

Waarom deze leidraad?
Dat jongeren zodanig vastlopen in het leven dat de dood voor hen de enige uitweg lijkt, is intens verdrietig. Jeugdprofessionals die zich beroepsmatig inzetten voor het welzijn van de jongeren doen hun uiterste best en hebben zonder twijfel de juiste intenties om de jongeren te helpen.

Toch is er ook vaak sprake van handelingsverlegenheid als het om suïcidaliteit gaat. Het is een spannend onderwerp. De leidraad is bedoeld als eerste stap naar het vergroten van de handelingsbekwaamheid.

De leidraad biedt een vertaling van de al bestaande richtlijnen en standaarden naar de dagelijkse praktijk en richt zich hierbij specifiek op jongeren die zorg krijgen.

Verder is de leidraad voor het hele jeugdveld geschreven en wordt er veel aandacht besteed aan de samenwerking met elkaar en met naasten. Dit is een punt waar veel professionals mee worstelen.

De leidraad heeft geen verplicht karakter, maar biedt handvatten voor de uitvoering van suïcidepreventie.