Lezen als een Pro

25-05-2023

Volg het webinar Leesmotivatie in het praktijkonderwijs op 6 juni 2023!

De afgelopen 2 jaar heeft Stichting Lezen onderzocht hoe we praktijkleerlingen en hun docenten kunnen ondersteunen bij het opzetten van een leesbeleid. Waar de focus vooral op leesplezier en leesmotivatie ligt, vanuit de gedachte dat er dan toegewerkt kan worden naar een vorm van lezen en een lezer worden. 

Op 3 praktijkscholen hebben pilots gelopen, waar op diverse manieren gewerkt is aan leesbevordering. Er zijn nieuwe campagnes en werkvormen ontstaan die aansluiten bij de doelgroep en er is nagedacht over collectie en monitoring. Dit alles heeft geleid tot een passend aanbod voor praktijkscholen die met leesbevordering aan de slag willen, waarvoor zij terecht kunnen bij de lokale bibliotheek en bij andere praktijkscholen die hun deuren graag openzetten voor collega’s. 

Graag vertellen we je er meer over in een webinar, dat plaatsvindt op 6 juni, van 15.30 uur tot 16.30 uur, genaamd Leesmotivatie in het praktijkonderwijs. 

Bezoek onderstaande link voor meer informatie en aanmelding. Heeft u vragen, mail dan naar projectleider Anika Verschuur via anika@verschuurverhaalt.nl

Webinar Leesmotivatie in het praktijkonderwijs – Stichting Lezen