Meldcode-dilemma’s, aan de slag met herkenbare casussen

25-05-2023

Veel professionals kennen de theorie van de meldcode, maar de praktijk is een ander verhaal.

Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen (waaronder relevante voor het onderwijs), ruim 500 reflectievragen en meer dan 100 verdiepende materialen. Deze gesprekshandreiking helpt professionals en organisaties die verplicht zijn te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, bij het (nog beter) toepassen van de meldcode.

Bij het toepassen van de stappen ervaren mensen ineens allerlei belemmeringen en onduidelijkheden. Deze gesprekshandreiking helpt om handelingsverlegenheid weg te nemen. Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kunnen professionals met hun collega’s, organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op de eigen en elkaars handelen. Deze gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken.

‘In gesprek over meldcode-dilemma’s – Samen aan de slag met herkenbare casussen’ is relevant voor aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden en uitvoerende professionals.