Mentale gezondheid van jongeren blijft probleem, vooral bij meisjes

28-06-2023

De mentale gezondheid van Nederlandse tieners is de afgelopen jaren verder verslechterd.

Melden o.a. Mentale gezondheid van jongeren blijft probleem, vooral bij meisjes (nos.nl)‘,  Trouw en de Volkskrant.

De Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut hebben voor een onderzoek bijna vijfduizend scholieren tot zestien jaar ondervraagd. Het valt op dat de mentale problemen van de tieners hardnekkig en ernstig zijn.

Statistiekbureau CBS constateerde in juli 2022 dat de mentale gezondheid van scholieren was verslechterd als gevolg van de coronamaatregelen, zoals lockdowns en de sluiting van scholen.

Maar hun neerslachtige gevoelens verdwijnen niet nu de coronapandemie achter ons ligt, merken de onderzoekers. Bijna de helft van alle ondervraagde meisjes zegt aandachtsproblemen te hebben. Een jaar eerder gold dit nog voor 42 procent van de meisjes.

Jongeren hebben nog steeds geen perspectief, zeggen ze in het onderzoek Jong na corona. Niet alleen de coronapandemie speelt hierin een rol, maar ook de vele crises waar Nederland mee worstelt en waarin geen zicht op verbetering is.