Minister over passend onderwijs: ‘Bij de pakken neerzitten geen optie’

30-05-2024

De basis van passend onderwijs moet op orde. Hierop hamerde de Tweede Kamer in het debat over dit onderwerp op 29 mei jl. Kamerleden benadrukten hierbij dat dit ook een belangrijke voorwaarde is om tot inclusief onderwijs te kunnen komen.

Minister Paul wees in haar reactie op de stappen die al zijn en worden gezet door de sector en politiek, maar stelde ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Bij de pakken neerzitten is geen optie, zo begon ze haar betoog tijdens het debat. 

Veel Thema’s

Veel thema’s passeerden de revue tijdens dit debat, waaronder de toename van het aantal thuiszitters, de toename van deelname aan en wachtlijsten voor het gespecialiseerd onderwijs, de wachtlijsten voor de jeugdzorg, problemen met het leerlingenvervoer en het lerarentekort.

De Tweede Kamer was kritisch over het gebrek aan voortgang op het gebied van passend onderwijs en met name de coalitiepartijen stelden dat eerst de basis van passend onderwijs op orde moet zijn, voordat eventueel gepraat kan worden over inclusief onderwijs. Onder andere de BBB zette vraagtekens bij de haalbaarheid van de ambitie om inclusief onderwijs in 2035 te realiseren. De oppositiepartijen gaven hierbij aan dat het niet om een ambitie gaat, maar een verplichting vanuit internationale verdragen. Ook zij stelden dat ‘de basis op orde’ een voorwaarde is om tot inclusief onderwijs te kunnen komen.

Lees verder op de site VO-raad.nl

Het debat is hier terug te zien: Passend onderwijs | Debat Direct (tweedekamer.nl)