Minister Paul op werkbezoek in Arnhem

13-12-2023

Op maandag 11 december 2023 bracht minister Mariëlle Paul een werkbezoek aan het Gelredome in Arnhem om te spreken over nazorg en begeleiding van jongeren uit het vso/pro

Aan tafel werd ze vergezeld door de verschillende partijen rondom arbeidstoeleiding van jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Samen bespraken ze wat de uitdagingen en successen zijn als het gaat om de begeleiding van deze groep jongeren.

Vitesse Betrokken

In de regio Arnhem zijn de jongeren goed in beeld als ze na hun schooltijd uitstromen. Drie jaar lang worden ze begeleid door de combinatiefunctionaris Arbeid die er voor zorgt dat er een vangnet is zodat ze niet alsnog uitvallen en thuis komen te zitten met een uitkering. “Dit betalen we vanuit incidentele middelen omdat we het als gemeente belangrijk vinden om het aan de voorkant goed te regelen. Maar om deze manier van nazorg te kunnen borgen is structurele financiering nodig”, aldus Natasja Salemink van de Centrumgemeente Arnhem.

Een goed werkend initiatief in de regio is die van Vitesse Betrokken, de maatschappelijke tak van de voetbalclub in Arnhem. Zij pakken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid met veel succes. Dat is onder meer de reden dat het werkbezoek plaatsvindt op deze veelzijdige locatie.

Lees hieronder het artikel dat in De Gelderlander verscheen en het uitgebreide verslag van de bijeenkomst.