Mobieltjes in de klas

03-02-2023

De Minister wil met (vertegenwoordigers van) scholen in gesprek over smartphonebeleid in de klas en of een landelijk verbod helpend is.

Hij doet dit mede op verzoek van de Tweede Kamer die op 1 februari 2023 in een debat over digitalisering in een motie de minister vroeg om de Kamer de uitkomsten van gesprekken met ouders, onderwijs en wetenschap terug te koppelen voor de zomer van 2023.

Ook verwees de minister in het debat naar de al bestaande handreiking van Kennisnet overĀ schoolbeleid voor smartphones.

Grafische rekenmachines

De SP en CDA vragen de regering in een motie ook te onderzoeken hoe geregeld kan worden dat de eisen aan grafische rekenmachines voor langere tijd vastgesteld kunnen worden.

De ingediende motie verzoekt de regering met het College voor Toetsing en Examens in overleg te treden en hen expliciet in alle communicatie te laten vermelden dat alle eerder op een school gebruikte rekenmachines die voldoen aan de gestelde eisen, ook daadwerkelijk op die school door alle leerlingen gebruikt mogen worden.