3e termijn voor voorzitter Nicole Teeuwen

14-03-2024

Nicole Teeuwen gaat door als voorzitter van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Tijdens de algemene ledenvergadering op 6 maart is zij met unanieme stemmen benoemd voor een derde, en tevens laatste, termijn.

De Sectorraad Praktijkonderwijs is verheugd met de herbenoeming van Nicole Teeuwen als voorzitter. Teeuwen wordt door de leden geprezen voor haar zichtbaarheid in het land en in de media en voor de bevlogenheid waarmee zij zich inzet voor de leerlingen van het praktijkonderwijs. Onder haar leiding is de Sectorraad uitgegroeid tot een professionele organisatie die als volwaardige gesprekspartner deelneemt aan alle belangrijke overlegtafels.