Nieuwe subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom beschikbaar

19-04-2024

Op 5 april 2024 is de wijziging op de Subsidieregeling ‘Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom’ gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze subsidieregeling kunnen samenwerkingsverbanden in het onderwijs aansluitende opleidingsroutes tussen vo (vmbo of havo)-mbo-hbo ontwikkelen en uitvoeren. In 2024 en 2025 kunt u van 1 mei tot en met 31 mei subsidie aanvragen voor een aansluitende opleidingsroute.

De regeling is op de volgende punten aangepast:
  • Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) zijn toegevoegd als mogelijke partners in het samenwerkingsverband;
  • Onderwijsinstellingen uit Caribisch Nederland zijn toegevoegd als mogelijke partner voor het samenwerkingsverband;
  • Scholen en instellingen uit krimpregio’s krijgen verruimde mogelijkheden voor deelname;
  • De eis dat er van elke vo-school of vavo-instelling die deelneemt aan het samenwerkingsverband ten minste vijf leerlingen in de mbo-opleiding(en) binnen de aansluitende opleidingsroute moeten zitten, is verlaagd tot één leerling. Hetzelfde geldt voor de eis dat ten minste vijf mbo-studenten in de hbo-opleiding(en) moeten zitten.

In 2024 en 2025 kunt u van 1 mei tot en met 31 mei subsidie aanvragen voor een aansluitende opleidingsroute.
De doorstroomgegevens kunnen geraadpleegd worden via deze link.

Meer informatie