Nieuwe subsidieronde ‘Verbetering basisvaardigheden’

01-09-2023

Zogenoemde prioriteitsscholen kunnen tussen 1 en 15 september aanstaande opnieuw subsidie aanvragen om een kwaliteitsimpuls te geven aan de vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, burgerschap of digitale geletterdheid.

De subsidie is een van de maatregelen uit het Masterplan Basisvaardigheden.

Prioriteitsscholen

Prioriteitsscholen zijn in dit verband vestigingen die op peildatum 1 augustus 2023 voor een of meer afdelingen het inspectie-oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben. Zij kunnen een subsidie van 1000 euro per leerling aanvragen voor een periode van twee schooljaren. Voor prioriteitsscholen is daarnaast de ondersteuning vanuit een basisteam inbegrepen.

Overige scholen kunnen dit jaar geen aanvraag meer doen voor de subsidiemaatregel ‘Verbetering basisvaardigheden 2023’.  

Lees hier verder voor de voorwaarden en hoe je subsidie aan kunt vragen.