Nieuwsbrief Inspectie

13-12-2023

Eerder communiceerde we m.n. onderdelen vanuit de nieuwsbrief van de inspectie; deze keer de integrale nieuwsbrief omdat ‘alles’ interessant is.

Je kunt je zelf natuurlijk ook zelf je abonneren op deze nieuwsbrief.

De onderwerpen die er in deze nieuwsbrief zijn:

 • Veel herstelopdrachten op standaard Basisvaardigheden  
 • Stel doelen en bepaal het effect van verbeteracties basisvaardigheden
 • Doorstroomtoets en beoordeling leerresultaten
 • Jaarwerkplan Inspectie van het Onderwijs 2024  
 • Kamerbrief over toezicht  
 • Stimulerend toezicht en bijstelling onderwijsresultatenmodel vo  
 • Informatie over onderwijsresultaten
 • Webinar over bevindingen uit de onderzoeken
 • Inspectie onderzoekt effect onaangekondigd toezicht
 • 3 dialoogsessies over doelmatige besteding passend onderwijs
 • Situatie Israël en Palestijnse Gebieden
 • En verder…